Publicaties

Essay Kosten? – Waarde!
“Energietransitie als stedelijke vernieuwing”

Essay Kosten? – Waarde! “Energietransitie als stedelijke vernieuwing”, gepubliceerd september 2022 door Platform31 en To Realize Concepts B.V. Het maken van dit essay is een opdracht van het Ministerie van BZK en van RVO. Het is gebaseerd op interviews met ervaringsdeskundigen uit de stadsvernieuwingperiode jaren 70 en 80 en 5 mensen die nu actief zijn met de aardgasvrij opgave.

Download, hier.

Factsheet 5e generatie warmte- en koude netten
Expertise Centrum Warmte (ECW)

Deze factsheet is gepubliceerd in september 2022 door het ECW. Op verzoek van ECW heeft To Realize Concepts BV concept teksten gereviewd en informatie verstrekt.
De eindredactie is de verantwoordelijkheid van het ECW

Download, hier.

5e generatie energiesystemen als onderdeel van stedelijke vernieuwingsprocessen

Deze publicatie van 2RC bevat een uitleg van de werking van het 5e generatie warmte en koude uitwisselsysteem.
In aanvulling daarop geven we aan hoe de realisatie van het systeem kan worden ingebed in de stedelijke vernieuwingsopgave. Dat maakt de kans op succesvolle implementatie groter.

Download, hier.