Onze projecten

Wij zijn door heel Nederland actief, van kleine gemeenten tot grote steden, en van woonwijken tot bedrijventerreinen.

Projecten 2RC

Masterplan, Informatiememorandum en Realisatiestrategie
5e generatie warmte en koude systeem Tilburg Zuid

Voor de gemeente Tilburg heeft 2RC voor Tilburg Zuid de volgende producten ontwikkeld:
– Verkenning
– Masterplan
– Informatiememorandum
– Realisatiestrategie

De scope van het gebied is circa 15.000 WEQ wonen plus vastgoed voor zorg (ziekenhuis, verpleeghuizen), sport (ijshal, zwembad, stadion), retail en bedrijvigheid.

Onderzoek ervaringen stadsvernieuwingsprojecten jaren 70 en 80
en lessen voor aardgasvrije wijken

In opdracht van Platform31 zijn ervaringsdeskundigen uit de stadsvernieuwingsperiode geïnterviewd, lessen geabstraheerd uit deze ervaringen en vastgelegd in een essay. Platform31 heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK en RVO.  

Verkenning bedrijventerrein De Zwette Leeuwarden
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Leeuwarden heeft 2RC voor bedrijventerrein de Zwette het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 400 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, schaatshallen, winkels tot energie intensieve ondernemingen (distilleerderij, onttinning, konfijt fabriek).

Verkenning bedrijventerrein Houtakker Bemmel
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Bemmel en Parkmanagement Houtakker heeft 2RC voor het bedrijventerrein Houtakker het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 50 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag en productie tot winkels en kantoren.

Verkenning bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Tholen en Parkmanagement Slabbecoornpolder en Welgelegen heeft 2RC voor twee bedrijventerreinen het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 100 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, koelcellen, logistiek tot energie-intensieve ondernemingen (plastic producten).

Verkenning bedrijventerrein Eekterveld en Kweekweg Epe-Vaassen
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Epe heeft 2RC voor bedrijventerreinen Eekterveld (Vaassen) en Kweekweg (Epe) het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof per bedrijventerrein circa 100 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, garages tot energie intensieve ondernemingen (persoonlijke verzorging, voeding).

Verkenning Wenkend Perspectief Aalsmeer
met 5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Aalsmeer heeft 2RC het wenkende perspectief in beeld gebracht voor energie-uitwisseling binnen de gemeente en heeft zij het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

Op basis van de Transitievisie Warmte en de unieke geografische ligging van de woonwijken en de bedrijventerreinen zijn er aantrekkelijke kansen voor een 5e generatie warmte en koude systeem in beeld gebracht.

Onderzoek knelpunten, barrière en risico’s voor Amtel III gebied Amsterdam Zuidoost Laag temperatuursysteem met datacenter warmte als bron

Namens AMS Institute voert 2RC een onderzoek uit naar de knelpunten, barrières en risico’s onder stakeholders (Gemeente, Warmtebedrijf, Netbeheerder, Datacenter, Projectontwikkelaars) voor een laag temperatuursysteem met een datacenter als energiebron.

Ontwikkeling, Realisatie en Exploitatie Mijnwater Heerlen
eerste 5e generatie warmte en koude systeem in Nederland

Voor de gemeente Heerlen heeft 2RC het eerste 5e generatie warmte en koude systeem gerealiseerd waarbij zij t/m 2019 verantwoordelijk was voor:
– Ontwikkeling (technisch, financiering, contractering)
– Realisatie (projectmanagement, aanbesteding)
– Exploitatie (bedrijfsvoering, services, administratie)

2RC heeft voor de gemeente het lokale energiebedrijf opgezet en heeft de overdracht naar nieuwe aandeelhouders begeleid.