Onze projecten

Wij zijn door heel Nederland actief, van kleine gemeenten tot grote steden, en van woonwijken tot bedrijventerreinen.

Projecten 2RC

Masterplan, Informatiememorandum en Realisatiestrategie
5e generatie warmte en koude systeem Tilburg Zuid

Voor de gemeente Tilburg heeft 2RC voor Tilburg Zuid de volgende producten ontwikkeld:
– Verkenning
– Masterplan
– Informatiememorandum
– Realisatiestrategie
– PAW-aanvraag

De scope van het gebied is circa 15.000 WEQ wonen plus vastgoed voor zorg (ziekenhuis, verpleeghuizen), sport (ijshal, zwembad, stadion), retail en bedrijvigheid.

Projectleiding uitvoeringsplan aardgas vrij o.b.v. G1000 Burgerberaad proces
gemeente Vught, dorp Helvoirt

Om te komen tot een uitvoeringsplan voor het Brabantse dorp Helvoirt is door de lokale energie coöperatie HOT, samen met de gemeente Vught, gekozen voor een Burgerberaad.
Hiervoor is samengewerkt met de Stichting G1000. Na een kwartiermakerfase in Q1 2023 is het Burgerberaad uitgevoerd in Q2 van 2023. De resultaten worden in het najaar gebruikt voor een uitvoeringsplan om het aardgasverbruik in 2030 met 60% te reduceren.

Verkenning 5e generatie warmte en koude systeem
Gemeente Epe, dorp Vaassen

Ter voorbereiding op het uitvoeringsplan voor de startbuurten Heggerenk en Oosterhof wordt een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een warmte en koude net. In deze twee wijken woont 1/3 van de bewoners van het dorp, samen zo’n 1.600 WEQ. Het gaat voornamelijk om bestaande bouw van de jaren 60 en 70.
In het plan wordt uitgegaan van restenergie van nabij gelegen bronnen en van bodem- en aquathermie.

Business case warmte en koude net startbuurt Loyola e.o.
gemeente Vught

Tijdens enkele informatiebijeenkomsten in april 2023 voor bewoners van deze wijk in Vught-Noord is uitleg gegeven over warmtenetten.
Bewoners willen de haalbaarheid kennen van een warmte en koude systeem in hun wijk. Ook worden de bewonerslasten uitgerekend.
Deze verkenning wordt in Q3 van 2023 uitgevoerd in opdracht van de gemeente en samen met energie coöperatie VET.

Tools voor meer gemeentelijk handelingsperspectief 5GDHC
voor Expertise Centrum Warmte (RVO)

2RC brengt haar expertise in om tools te ontwikkelen waarmee gemeenten handelingsperspectief krijgen om te bepalen of (delen van) hun gemeente in aanmerking komt voor een 5GDHC oplossing. De tools zijn in expertsessies getoetst. Het gaat o.a. om taxonomie, een Quick Scan Tool en een road map, zodat rekenen aan 5GDHC onderdeel kan worden van landelijk reeds ontwikkelde rekenmodellen voor warmtenetten.

Onderzoek koppelkansen voor energietransitie
opvolging lessen uit essay voor aardgasvrije wijken

In opdracht van Platform31 zijn in juni en juli 2023 ervaringsdeskundigen van 5 gemeenten geïnterviewd, Dit is uitgevoerd door medewerkers van Platform31 en 2RC.
In september vinden 2 verdiepende sessies plaats en op 2 november 2023 wordt een afsluitend symposium georganiseerd.
Het werk mondt uit in een artikel, waarin gemeenten lessen kunnen vinden om integraal te werken aan de energietransitie als stedelijke vernieuwing en om koppelkansen te kunnen benutten.

Onderzoek ervaringen stadsvernieuwingsprojecten jaren 70 en 80
en lessen voor aardgasvrije wijken

In opdracht van Platform31 zijn ervaringsdeskundigen uit de stadsvernieuwingsperiode geïnterviewd, lessen geabstraheerd uit deze ervaringen en vastgelegd in een essay.
Platform31 heeft dit onderzoek samen met 2RC uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van BZK en RVO.  

Consequenties van een gemeentelijk warmtebedrijf
gemeente Hoorn, i.s.m. TransAct

In Hoorn is de aanleg van een warmtenet vergaand voorbereid. De gemeente en de woningcorporatie werken samen met HVC Warmte b.v.
Op verzoek van de gemeenteraad zijn de consequenties van een gemeentelijk warmtebedrijf onderzocht.
In de rapportage zijn meerdere governance modellen uitgewerkt voor de organisatie van de bedrijfsvoering van het warmtenet.
De opdracht is uitgevoerd door TransAct, waarmee 2RC nauw heeft samengewerkt.

Verkenning bedrijventerrein De Zwette Leeuwarden
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Leeuwarden heeft 2RC voor bedrijventerrein de Zwette het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 400 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, schaatshallen, winkels tot energie intensieve ondernemingen (distilleerderij, onttinning, konfijt fabriek).

Verkenning bedrijventerrein Houtakker Bemmel
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Bemmel en Parkmanagement Houtakker heeft 2RC voor het bedrijventerrein Houtakker het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 50 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag en productie tot winkels en kantoren.

Verkenning bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Tholen en Parkmanagement Slabbecoornpolder en Welgelegen heeft 2RC voor twee bedrijventerreinen het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 100 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, koelcellen, logistiek tot energie-intensieve ondernemingen (plastic producten).

Verkenning bedrijventerrein Eekterveld en Kweekweg Epe-Vaassen
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Epe heeft 2RC voor bedrijventerreinen Eekterveld (Vaassen) en Kweekweg (Epe) het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof per bedrijventerrein circa 100 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, garages tot energie intensieve ondernemingen (persoonlijke verzorging, voeding).

Verkenning Wenkend Perspectief Aalsmeer
met 5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Aalsmeer heeft 2RC het wenkende perspectief in beeld gebracht voor energie-uitwisseling binnen de gemeente en heeft zij het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

Op basis van de Transitievisie Warmte en de unieke geografische ligging van de woonwijken en de bedrijventerreinen zijn er aantrekkelijke kansen voor een 5e generatie warmte en koude systeem in beeld gebracht.

Onderzoek knelpunten, barrière en risico’s voor Amstel III gebied Amsterdam Zuidoost Laag temperatuursysteem met datacenter warmte als bron

Namens AMS Institute voert 2RC een onderzoek uit naar de knelpunten, barrières en risico’s onder stakeholders (Gemeente, Warmtebedrijf, Netbeheerder, Datacenter, Projectontwikkelaars) voor een laag temperatuursysteem met een datacenter als energiebron.

Ontwikkeling, Realisatie en Exploitatie Mijnwater Heerlen
eerste 5e generatie warmte en koude systeem in Nederland

Voor de gemeente Heerlen heeft 2RC het eerste 5e generatie warmte en koude systeem gerealiseerd waarbij zij t/m 2019 verantwoordelijk was voor:
– Ontwikkeling (technisch, financiering, contractering)
– Realisatie (projectmanagement, aanbesteding)
– Exploitatie (bedrijfsvoering, services, administratie)

2RC heeft voor de gemeente het lokale energiebedrijf opgezet en heeft de overdracht naar nieuwe aandeelhouders begeleid.