Organisatie

2RC is een zelfstandige onderneming. De directie wordt gevormd door Frans van Deursen en Louis Hiddes. Beiden hebben een lange ervaring op het terrein van ruimtelijke ontwikkelingen.

Frans van Deursen heeft zowel ervaring bij de overheid als bij het bedrijfsleven in de herstructurering, binnenstedelijke ontwikkeling en gebieds- en locatieontwikkeling.

Louis Hiddes heeft bij diverse aannemer/ontwikkelaars als ontwikkelaar gewerkt en is al vele jaren actief op het terrein van duurzame energievoorziening voor zowel woning- als utiliteitsbouw.

2RC versterkt zich per project met diverse deskundigen op het vlak van stedenbouw, verkeer, landschap, duurzaamheid en milieu.