Bedrijventerreinen

De verduurzaming van bedrijventerreinen staat in veel regio’s en gemeenten op het vizier. de ondernemers zelf hebben evengoed duurzaamheidsambities om invulling te geven aan de maatschappelijke vraagstukken. De energiecrisis brengt dit in versnelling.

Versnelling is de wens maar vertraging is de realiteit. Zon-op-Dak projecten stagneren doordat ondernemers geen transportcapaciteit krijgen om de opgewekte duurzame energie terug te leveren.
Aardgasvrij worden met individuele warmtepompen blijkt in veel gevallen niet mogelijk doordat de netbeheerder geen zwaardere aansluiting kan aanbieden vanwege netcongestie problemen.

Ondernemers zijn niet voor niets ondernemer. Vanuit bedrijvenverenigingen op bedrijfsterreinen worden de kansen en beperkingen bij het verduurzamen gedeeld. Er wordt samen naar oplossingen gezocht vanuit het credo van ondernemers, voor ondernemers en door ondernemers.

De uitdagingen die vandaag bestaan bij het verduurzamen vraagen om een integrale, gebiedsbrede, visie waarbij een intelligent energiesysteem warmte, koude en elektriciteit opwekt, uitwisselt en opslaat.
Een 5e generatie warmte en koude systeem samen met duurzame elektriciteit opwek en een batterij opslag zijn de ingrediënten van dit intelligente energiesysteem.
De aanwezigheid van restwarmte en/of restkoude kunnen in het warmte en koude systeem benut worden. De maximale potentie kan op deze manier bereikt worden met aandacht voor oplossingen voor de beperkingen van het elektriciteitsnet. Zo kunnen alle duurzaamheidsambities op het bedrijventerrein realiteit worden.

Wat kan 2RC voor bedrijventerreinen betekenen
Wij werken vanuit het platform On E Target samen met partners om integraal een 5e generatie warmte en koude systeem te realiseren. Daarmee wort restenergie benut, duurzame elektriciteit opwek en een batterij opslag gerealiseerd.
Zo komen kennis over Zon-op-Dak, batterijsystemen en 5e generatie warmte en koude systeem met het benutten van restenergie samen.
On E Target ontwikkelt, realiseert en exploiteert samen met de ondernemers van het bedrijventerrein. Zij richt daarvoor een Renewable Energy Community (REC) op, samen met en voor de ondernemers.

Verkenning
In een Verkenning worden de kansen voor een 5e generatie warmte en koude systeem, het benutten van restenergie, duurzame elektriciteit opwek en batterij opslag vanuit het bedrijventerrein geïdentificeerd.
In de verkenning komen aan de orde:
– de warmte-, koude- en elektriciteitsprofielen (o.a. vraag en aanbod) van alle bedrijven
– het technisch ontwerp van het intelligente energiesysteem
– de financiële haalbaarheid
– de dialoog met de gemeenten en publieke belanghebbenden
– het ontwikkel- en realisatieplan
– het exploitatieplan

Masterplan
In een Masterplan wordt een plan uitgewerkt om te komen tot een investeringsbeslissing voor het realiseren van een 5e generatie warmte en koude systeem, met het benutten van restenergie, de duurzame elektriciteit opwek en de batterij opslag op het bedrijventerrein. Het Masterplan omvat:
– een technische uitwerking van gebied
– een voorlopig ontwerp van infrastructuur
– een fasering van de realisatie van energiehubs
– een gefaseerde business case
– de governance afgestemd op de positie van belanghebbenden
– de juridische structuur afgestemd op de belanghebbenden
– een participatiemodel

Realisatiestrategie
In een Realisatiestrategie wordt een routekaart uitgewerkt welke stappen gezet moeten worden om tot het 5e generatie warmte en koude systeem te komen. Het plan biedt houvast aan alle betrokken ondernemers van het bedrijventerrein en andere belanghebbenden. De stappen worden in volgorde uitgezet op de volgende terreinen:
– de technische fasering
– de financiering
– de governance
– de participatie en medezeggenschap

Informatiememorandum
In een Informatiememorandum wordt de informatie gestructureerd die nodig is om met de financiers de financieringsmogelijkheden af te spreken.
Het informatiememorandum omvat:
– een technische beschrijving van het 5e generatie warmte en koude systeem
– de business case in fases opgedeeld
– de governance structuur
– het committent van de belanghebbenden
– de financieringsbehoefte

De ervaring van 2RC

Verkenning bedrijventerrein De Zwette Leeuwarden
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Leeuwarden heeft 2RC voor bedrijventerrein de Zwette het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 400 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, schaatshallen, winkels tot energie intensieve ondernemingen (distilleerderij, onttinning, konfijt fabriek).

Verkenning bedrijventerrein Houtakker Bemmel
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Bemmel en Parkmanagement Houtakker heeft 2RC voor het bedrijventerrein Houtakker het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 50 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag en productie tot winkels en kantoren.

Verkenning bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Tholen en Parkmanagement Slabbecoornpolder en Welgelegen heeft 2RC voor twee bedrijventerreinen het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof circa 100 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, koelcellen, logistiek tot energie-intensieve ondernemingen (plastic producten).

Verkenning bedrijventerrein Eekterveld en Kweekweg Epe-Vaassen
5e generatie warmte en koude systeem

Voor de gemeente Epe heeft 2RC voor bedrijventerreinen Eekterveld (Vaassen) en Kweekweg (Epe) het volgende product ontwikkeld:
– Verkenning

De scope van het gebied betrof per bedrijventerrein circa 100 bedrijven uiteenlopend van bedrijfshallen voor opslag, garages tot energie intensieve ondernemingen (persoonlijke verzorging, voeding).