Activiteiten

2RC bestaat sinds 2007, toen als de gezamenlijke onderneming van Louis Hiddes en Frans van Deursen. Ruime ervaring is opgedaan in gebieds- en stationsontwikkelingen, het herontwikkelen van sportterreinen, woningbouwplannen, particulier opdrachtgeverschap, de herstructurering van bedrijfsterreinen, recreatieve ontwikkelingen en energieconcepten.

Vanaf 2020 ligt de focus op duurzame energiesystemen. Frans van Deursen participeert sindsdien niet meer in 2RC en focust op zijn eigen aandachtsgebieden.

Met ons team wordt en is gewerkt aan de volgende opdrachten:

Tilburg-Zuid in opdracht van de gemeente Tilburg:
– Masterplan en Informatiememorandum (december  2020 – mei 2021) t.b.v. een op te richten lokaal duurzaam energiebedrijf voor de exploitatie van een 5e generatie warmte/koudesysteem in dit stadsdeel (> 15.000 woningequivalenten)
– Aanvraag 3e ronde Proeftuin Aardgasvrije Wijken (juli-oktober 2021) t.b.v. het cluster Stappegoor Noord en Afrikaanderbuurt Midden in Tilburg-Zuid
– Ontwikkeling van een kostprijs+ model voor bestaande woningen in Tilburg-Zuid als aanvulling op een vergelijkbaar model voor nieuwbouwwoningen in samenwerking met Rebel Groep, gemeenten Tilburg, Breda en Eindhoven en TU/e.
– Uitwerken van concrete haalbaarheidsvoorstellen voor de projecten  Willem II kazerne, Pater van der Elsenplein, bestaande bouw Stappegoorgebied.

RVO – essay over leerervaringen uit de stadsvernieuwing van de jaren 70-80 voor de aardgasvrije wijken opgave (i.s.m. Platform 31)

Leeuwarden, bedrijventerrein de Zwette, in samenwerking met het platform On E Target

Bedrijfsterreinen in Epe/Vaassen, Bemmel, Tholen en Pijnacker-Nootdorp in samenwerking met het platform On E Target

Gemeente Aalsmeer in co-creatie met de energiespecialisten van de gemeente werken we scenario’s verder uit n.a.v. de Transitievisie Warmte, adviseren we over de positionering van de gemeente daarin en adviseren we over de benodigde omvang van de ambtelijke organisatie in de volgende bestuursperiode.

Met het team investeren we, samen met lokale partners, in projecten zoals voor:

Alex Energie in Rotterdam – subsidieaanvraag SES,

Lemoine Groep (Emst, Vaassen) – concept visiedocument m.b.t. energievraag beperking gebouwen en productieproces  en subsidieaanvraag Top Sector Energie Industrie