Activiteiten

2RC heeft sinds 2007 gewerkt aan tal van projecten. Dit betreft vooral gebiedsontwikkelingen, stationsontwikkelingen, herontwikkelingen van sportterreinen, woningbouwplannen, particulier opdrachtgeverschap, herstructurering van bedrijfsterreinen, recreatieve ontwikkelingen en energieconcepten.

De nadruk ligt de laatste jaren op gebiedsontwikkelingen, particulier opdrachtgeverschap en de ontwikkeling van duurzame energieconcepten.

2RC ontwikkelt voor ruimtelijke- en duurzaamheidsvraagstukken concepten en onderzoekt of de bedachte concepten haalbaar zijn. De haalbaarheid is vaak afhankelijk van tal van aspecten. Naast programmatische, stedenbouwkundige, architectonische, eigendomssituaties, energetische aspecten speelt veelal ook het financiële aspect een belangrijke rol. Maar de haalbaarheid wordt vooral bepaald door de opgave om alle betrokken partijen (grondeigenaren, gemeente, bewoners en bedrijven) te overtuigen van het concept. Als de haalbaarheid is bewezen, dan formaliseert 2RC de  samenwerking en organiseert de concretisering.

Opstellen nieuwe strategie bedrijventerreinen gemeente Den Haag (2017)
Adviseren huisvesten asielzoekers en statushouders Provincie Noord-Brabant (2016)
Opbouwen gebiedsorganisatie aardbevingsbestendig maken Groningen (2015 -2016)
Adviseur corporatie Trudo voor particulier opdrachtgeverschap (2015 – 2016).
Bestuurder Stichting IkBouwBetaalbaar (2014 – heden).
IBB_deStichting_logo_rgb
Redactielid nota De Wooncoöperatie (2013 – 2014)
Samrt Start
sportpark