Profiel

Welkom

To Realize Concepts B.V., 2RC, ontwikkelt gebiedsgericht, integrale  duurzame energiesystemen voor de levering van warmte en koude aan gebouwen: van concept tot realisatie.

Wij werken aan concepten  voor lage temperatuur energiesystemen, ook wel aangeduid als 5e generatie energiesystemen. In zo’n systeem staat het benutten van energiereststromen en het uitwisselen van energie tussen afnemers centraal.
We werken aan toepassingen voor stedelijke gebieden en bedrijfsterreinen.
Een goede indruk van de mogelijkheden van een 5e generatie energiesysteem en hoe dit systeem werkt is te zien in deze korte animatiefilm.

Op 13 november 2021 vertelden we in de uitzending van RTL Z Doe Maar Duurzaam bondig wat we onder een energiesysteem verstaan en waarom we daaraan werken. Onze bijdrage aan dit programma is hier te bekijken.

We sluiten aan bij de opgaven in de stedelijke vernieuwing (nieuwbouw en renovatie), energietransitie (aardgasvrij) en klimaatadaptatie (CO2-reductie, vermindering hittestress).

We ontwikkelen energiesystemen, gebaseerd op:
– de kennis dat gebouwen voor ruimteverwarming een lage temperatuur verwarming vragen (rond 20oC)  en het veelal onnodig is een gebouw te voorzien van energie met hoge temperaturen (> 55oC)
– het inzicht dat beperking van de energievraag in alle gevallen wenselijk is, zowel voor woningen, appartementen, utiliteitsgebouwen als productiebedrijven
– de ervaring dat steeds meer woningen en gebouwen een behoefte aan (hoge temperatuur) koeling hebben
– de wetenschap dat er eisen gesteld worden vanwege gezondheidsredenen t.a.v. hoge temperaturen en ventilatie in gebouwen

We ontwikkelen energiesystemen:
– die organisch kunnen groeien door het ontwikkelen van zelfstandige energiehubs en door deze gefaseerd met elkaar te verbinden
– die nieuwbouw en bestaande bouw in stedelijk gebied verbinden, waardoor de betaalbaarheid beter wordt
– die uitwisseling van warmte en koude tussen gebouwen en bedrijven mogelijk maakt, zodat de benodigde opwekking van bronenergie, ook elektrisch (!) wordt gereduceerd
– gebaseerd op hergebruik van restenergiestromen die maximaal worden benut in het energiesysteem
– met thermische opslag en buffering, die flexibiliteit op korte en lange termijn biedt waardoor de investering voor het opwekken van bronenergie verkleind wordt
– die de elektriciteitsbehoefte van het systeem reduceren door maximaal in te zetten op uitwisseling en flexibiliteit, door opslag in batterijen en het afstemmen op vraag en aanbod
– die mede door verduurzaming van het elektriciteitsverbruik een sterke reductie biedt op de CO2-uitstoot en de kans op netcongestie minimaliseert.